Data ogłoszenia: 22.03.2022 r.

Harmonogram form wsparcia na miesiąc kwiecień-czerwiec w ramach projektu "Fachowcy z Augustowa" znajduje się pod poniższym linkiem:

KWIECIEŃ-CZERWIEC

Relacje:   Aktualności ACE Facebook ACE


Data ogłoszenia: 1.03.2022 r.

Harmonogram form wsparcia na miesiąc marzec w ramach projektu "Fachowcy z Augustowa" znajduje się pod poniższym linkiem:

MARZEC

Relacje:   Aktualności ACE Facebook ACE


Data ogłoszenia: 16.02.2022 r.

Harmonogram form wsparcia na miesiąc luty w ramach projektu "Fachowcy z Augustowa" znajduje się pod poniższym linkiem:

LUTY

Relacje:   Aktualności ACE Facebook ACE


Data ogłoszenia: 25.10.2021 r.

Harmonogram form wsparcia na miesiąc październik-listopad w ramach projektu "Fachowcy z Augustowa" znajduje się pod poniższym linkiem:

PAŹDZIERNIK-LISTOPAD

Relacje:   Aktualności ACE Facebook ACE


Data ogłoszenia: 4.10.2021r.

Regulamin rekrutacji oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych na uczniów kierunku technik informatyk na rok 2021/2022 w ramach projektu "Fachowcy z Augustowa" znajdują się pod podanymi poniżej linkami:

Regulamin 

Wzory dokumentów


Data ogłoszenia: 4.10.2021r.

Regulamin rekrutacji oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych na uczniów kierunku technik mechatronik na rok 2021/2022 w ramach projektu "Fachowcy z Augustowa" znajdują się pod podanymi poniżej linkami:

Regulamin 

Wzory dokumentów


Data ogłoszenia: 5.08.2021 r.

Harmonogram form wsparcia na miesiąc sierpień w ramach projektu "Fachowcy z Augustowa" znajduje się pod poniższym linkiem:

SIERPIEŃ

Relacje:   Aktualności ACE  Facebook ACE


Data ogłoszenia: 16.06.2021 r.

Harmonogram form wsparcia na miesiąc czerwiec-lipiec w ramach projektu "Fachowcy z Augustowa" znajduje się pod poniższym linkiem:

CZERWIEC-LIPIEC

Relacje:   Aktualności ACE   Facebook ACE


Data ogłoszenia: 30.04.2021 r.

Harmonogram form wsparcia na miesiąc maj w ramach projektu "Fachowcy z Augustowa" znajduje się pod poniższym linkiem:

MAJ

Relacje:   Aktualności ACE   Facebook ACE


Data ogłoszenia: 26.02.2021 r.

Harmonogram form wsparcia na miesiąc marzec w ramach projektu "Fachowcy z Augustowa" znajduje się pod poniższym linkiem:

MARZEC

Relacje:   Aktualności ACE   Facebook ACE


Data ogłoszenia: 11.01.2021r.

Regulamin rekrutacji oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych dla nauczycieli na rok 2020/2021 w ramach projektu "Fachowcy z Augustowa" znajdują się pod podanymi poniżej linkami:

Regulamin

Wzory dokumentów


Data ogłoszenia: 30.11.2020r.

Regulamin rekrutacji oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych na uczniów kierunku technik informatyk na rok 2020/2021 w ramach projektu "Fachowcy z Augustowa" znajdują się pod podanymi poniżej linkami:

Regulamin 

Wzory dokumentów


Data ogłoszenia: 30.11.2020r.

Regulamin rekrutacji oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych na uczniów kierunku technik mechatronik na rok 2020/2021 w ramach projektu "Fachowcy z Augustowa" znajdują się pod podanymi poniżej linkami:

Regulamin 

Wzory dokumentów


„Fachowcy z Augustowa” – informacja o projekcie

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. oraz Powiat Augustowski/ Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie rozpoczyna realizację projektu „Fachowcy z Augustowa” nr Projektu RPO.03.03.01-20-0216/19 w ramach Osi Priorytetowej III: Kompetencje i Kwalifikacje, Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 200 uczniów kierunku technik mechatronik i informatyk z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie poprzez organizację szkoleń zawodowych z nowoczesnej elektroniki, informatyki, przeprowadzenie warsztatów
z przedsiębiorczości, doradztwa edukacyjno-zawodowego, spotkań z psychologiem, realizację szkoleń zawodowych dla 10 nauczycieli, zakup wyposażenia do pracowni zawodowych.

Poniżej zostały przewidziane w projekcie działania oraz planowane efekty:

 1. Realizacja szkoleń zawodowych dla uczniów

  a) z kierunku technik mechatronik
 • Nowoczesne metody lutowania, diagnozowania i napraw pakietów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach mechatronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej (IPC)
 • Diagnozowania i usuwanie usterek urządzeń peryferyjnych zawierających komponenty Ball Grid Array, w tym również w aplikacjach SPACE (BGA)
 • Ochrona przed elektrycznością statyczną, a mechatroniczne stanowiska monterskie
  i serwisowe, z uwzględnieniem obsługiwanych aplikacji SPACE (ESD)

  b) z kierunku technik informatyk
 • Nowoczesnych metod montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w aplikacjach SPACE (IPC)
 • Diagnozowania i usuwanie usterek urządzeń peryferyjnych zawierających komponenty Ball Grid Array, w tym również w aplikacjach SPACE (BGA)
 • Ochrony przed elektrycznością statyczną, a stanowiska monterskie do naprawy zestawu komputerowego (ESD)
 • szkolenie CISCO-poziom I
 • szkolenie CISCO-poziom II
 1. Realizacja warsztatów dla uczniów
 • warsztaty z przedsiębiorczości
 • warsztaty z psychologiem/pedagogiem
 • warsztaty z doradztwa edukacyjno-zawodowego
 1. Realizacja szkoleń dla nauczycieli

  a) z kierunku technik mechatronik
 • Nowoczesne metody lutowania, diagnozowania i napraw pakietów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach mechatronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej (IPC)
 • Diagnozowania i usuwanie usterek urządzeń peryferyjnych zawierających komponenty Ball Grid Array, w tym również w aplikacjach SPACE (BGA)
 • Ochrona przed elektrycznością statyczną, a mechatroniczne stanowiska monterskie
  i serwisowe, z uwzględnieniem obsługiwanych aplikacji SPACE (ESD)

  b) z kierunku technik informatyk
 • Nowoczesnych metod montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w aplikacjach SPACE (IPC)
 • Diagnozowania i usuwanie usterek urządzeń peryferyjnych zawierających komponenty Ball Grid Array, w tym również w aplikacjach SPACE (BGA)
 • Ochrony przed elektrycznością statyczną, a stanowiska monterskie do naprawy zestawu komputerowego (ESD)

  4. Tworzenie w szkole warunków kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt do pracowni zawodowych – zwiększenie atrakcyjności zajęć, możliwość szkolenia i poszerzania praktycznych umiejętności uczniów.

Wartość projektu - 3 911 115,14 zł
Dofinansowanie z EFS - 3 715 559,38 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa - 391 111,53 zł
Wkład własny - 195 555,76 zł
Okres realizacji projektu: 01.10.2020 - 30.06.2022