Centrum Kształcenia Zawodowego w ACE

Harmonogram kursów I, II i III stopnia realizowanych przez CKZ w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w roku szkolnym 2024-2025

Harmonogram kursów dla uczniów klas wielozawodowych w roku szkolnym 2024-2025

Skierowanie i dokumenty do Bursy

Programy nauczania kurs I, II i III stopnia realizowane w CKZ w ACE opracowane zostały przez:

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego
ul. Botaniczna 66
65-392 Zielona Góra