Dostępność nauczycieli dla uczniów lub ich opiekunów w wyznaczonych dniach
każdego miesiąca w wymiarze 2 godzin.

Nie masz dodatku pdf, ale możesz pobrać plik pdf.