„50 – ka 1974”

1 inicjatywne grono abiturientów Technikum Budowlano – Elektrycznego chce uczcić *50 swojej matury.

Przewidywany termin:  maj 2024 r.

Wstępny plan spotkań:

- kontakt pokoleń ( uczniów i nauczycieli )

- spotkania towarzyskie,

- odwiedziny ulubionych miejsc,

- panel dyskusyjny na temat aktualnej edukacji

Zapraszamy do kontaktu:

 


2022r w dniu 23 maja u w Augustowskim Centrum Edukacyjnym odbyła się uroczystość związana z  55-leciem istnienia szkoły, 20-leciem ACE i 15-leciem nadania Technikum nr 1 im. 2. Korpusu Polskiego.
Wspomnijmy to jeszcze raz


2017 r. w dniu 20 października odbył się 50 jubileusz edukacji: Zespołu Szkół Zawodowych, Zespołu Szkół Budowlano - Elektrycznych i Augustowskiego Centrum Edukacyjnego. 
Wspomnijmy to jeszcze raz.


2012 r. w dniach 1 i 2 czerwca  odbył się kolejny jubileusz Augustowskiego Centrum Edukacyjnego oraz Zjazd absolwentów...

Więcej informacji


 2007 r. w dniach 21 i 22 września  odbyły się:

  • Uroczystość nadania Technikum nr 1 imienia oraz przekazania sztandaru.
  • Obchody 40-lecia szkoły.
  • Zjazd absolwentów.

Więcej informacji


 50 lat historii szkół funkcjonujących w ZSB–E oraz w ACE.

Poszukaj swoich koleżanek i kolegów na listach absolwentów......