Pomnik6 lutego 2007r. Rada Pedagogiczna uchwałą nr 29/06/07 podjęła decyzję o nadaniu Technikum nr 1 imienia 2 Korpusu Polskiego. Uroczystości nadania imienia i wręczenia sztandaru odbyły się 21 września 2007r. podczas obchodów 40-lecia szkoły. Patrona wybrano w wyniku ankiety, którą przeprowadzono na przełomie listopada i grudnia 2006 r. wśród uczniów, rodziców i nauczycieli ACE. Nadanie imienia ma w założeniu budować silną więź wychowanków ze szkołą oraz miastem, czyniąc ich świadomymi współgospodarzami regionu i przygotowując do odpowiedzialności za Polskę i jej wizerunek w świecie. Funkcje te łączy 2 Korpus Polski gen. Władysława Andersa, w którym walczyło wielu mieszkańców Augustowszczyzny podczas II Wojny Światowej. Szczególne zasługi 2 Korpus miał w zdobyciu masywu Monte Cassino i otwarciu aliantom drogi na Rzym. Polacy, w tym mieszkańcy naszego regionu, mogli zamienić gehennę zesłania wywiezionych na Syberię, na walkę o wyzwolenie ojczyzny. Wraz z gen. Andersem przeszli szlak bojowy od Tockoje, przez Bliski Wschód, aż do Monte Cassino i Bolonii. Ci, którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się wrócić w rodzinne strony, poddawani byli stalinowskim represjom. Po roku 1989 trud i chwała tych żołnierzy znalazły właściwą ocenę w oczach historyków i społeczeństwa polskiego

 


Uroczystości szkolne


Patron Technikum nr 1

Trochę historii...

  1. Polskie Siły Zbrojne w ZSRR - Armia Andersa. Armia Polska na Wschodzie. [Iran, Irak, Palestyna, Egipt]
  2. Działania bojowe 2 Korpus Polski we Włoszech.
  3. Powojenne losy żołnierzy 2 Korpusu Polskiego.