Augustowskie Centrum Edukacyjne bierze udział w projekcie Prefconstruction realizowanym przez Fundację Regionalne Centrum Kompetencji w ramach programu Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych.

Główne cele w projekcie:
– zdobywanie wiedzy w zakresie skutecznego kształcenia zawodowego w branży budowlanej;
– wspieranie rozwoju zawodowego kadry dydaktycznej, uczniów i przedsiębiorstw (uczymy się nawzajem);
– podnoszenie świadomości międzykulturowej i rozwijanie współpracy międzynarodowej;
– zapewnienie uznawania umiejętności i kompetencji nabytych podczas szkolenia;
– zwiększenie możliwości, atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru działających organizacji – lepsze dostosowanie do potrzeb osób zaangażowanych w proces edukacji zawodowej.

Główne działania prowadzone w ramach projektu:

 1. Stworzenie raportu będącego zbiorem trzech analiz (PL, LT, ŁT) zawierającego badania i analizę porównawczą. Raport będzie diagnozą obecnej sytuacji w każdym kraju w zakresie szkolnictwa zawodowego, wyłącznie branży budowlanej.
 2. Rezultat: raport z diagnozą, połączony z szerokim forum z przedsiębiorcami.
  Lider: Klaipedos E. Galvanausko PMC, przy udziale wszystkich partnerów.
  Czas trwania: 8 miesięcy
 3. Analiza wniosków raportu i diagnozy w nim zawartej. Implementacja kursu treningowego poprzez połączenie szkoleń online z teoretyczną częścią oraz praktycznymi treningami. Walidacja szkoleń (stworzenie kwestionariuszy ewaluacyjnych). Zaprojektowanie, zorganizowanie oraz implementowanie pilotażowego kursu szkoleniowego w opracowanego na bazie raportu i diagnozy potrzeb dla grupy w sumie 22 osób (18 nauczycieli ze szkoły litewskiej i łotewskiej oraz 4 nauczycieli ze szkół zrzeszonych w RCK). Będzie to innowacyjny pilotażowy kurs (Prowadzenie i realizacja budowy domów realizowanych w technologii szkieletu drewnianego) .
  Rezultat: program kursu w formule blended-learning, połączone z forum naukowym.
  Lider: Regionalne Centrum Kompetencji, przy udziale wszystkich partnerów.
  Czas trwania: 10 miesięcy
 4. Pilotaż i wdrożenie kursów – Nauczyciele uczestniczący w innowacyjnym programie wdrażają efekty kształcenia w RCK w postaci włączenia elementów kursu do zajęć w szkołach i w firmach w których uczniowie odbywają obowiązkowe praktyki.
  Rezultat: Przewodnik ujmujący wyniki z wdrożenia, rekomendacje dla nauczycieli i praktyków rozwijające szkolnictwo zawodowe w branży budowlanej.
  Lider: Liepajas Valsts tehnikums, przy udziale wszystkich partnerów.
  Czas trwania: 6 miesiące

Nauczycielem uczestniczącym w projekcie jest Pani Krystyna Osakowicz

https://rck.org.pl/projekty/prefconstruction-2/

Okres realizacji projektu: 01.11.2018r. – 31.10.2020r.