Zarządzenia i komunikaty Dyrektora ACE dotyczące:

- wprowadzenia regulaminu gospodarowania energią w budynkach Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie dn. 11.01.2023r

 - zakazu wprowadzania osób postronnych na teren szkoły 11.01.2023r

 - zmiany liczby uczniów w dn. 09.02.2023r

 - zmiany regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie z dn. 28.02.2023r