Kadra kierownicza w ACE

 

mgr Grzegorz Augusewicz     mgr Urszula Maksimowska
 
Dyrektor ACE            Wicedyrektor

 

Rada Pedagogiczna 2017/2018


W pięćdziesięcioletniej pracy naszej szkoły funkcję dyrektora pełnili:

 

mgr Agnieszka Renata Milanowska   mgr inż. Krystyna Osakowicz mgr Michał Jeruć
               
praca na stanowisku: 
od 26.01.2016r. do 31.08.2017r.
 

pełniła obowiązki dyrektora ACE
od 1.03.2015r. do 31.12.2015r.;
od 9.12.2014r. do 28.02.2015r.
była w/z dyrektora ACE.

  pełnił obowiązki
dyrektora
ACE
od 1.01.2016r.
do 26.01.2016r.

 

 

mgr Bogdan Dyjuk

mgr inż. Andrzej Kurczyński

mgr Tadeusz Cieśluk inż. Józef Szarkiewicz
 
 
 
lata pracy nastanowisku: 
od 1991r. do 28.02.2015r.

lata pracy na stanowisku:
1990 - 1991

lata pracy na stanowisku:
1983 - 1990
lata pracy nastanowisku: 
1967 - 1983