logo

Projekt „Hot & Gastro” w ramach programu ERAZMUS+ jest realizowany we współpracy z Konsorcjum, którego liderem jest Perfect Project Sp. z o. o. z Białegostoku, która posiada bogate doświadczenie w kontekście realizacji staży oraz  praktyk za granicami naszego kraju.

Projekt HOT & GASTRO realizowany będzie w zawodzie Technik hotelarstwa oraz Technik żywienia i usług gastronomicznych. Obejmie wyjazd na trzytygodniowe staże na Litwie w Wilnie, w których uczestniczyć będą łącznie 2 grupy uczniów szkół wchodzących w skład konsorcjum (24 uczniów). Wyjazd na trzy tygodnie ustalony został wspólnie z kadrą pedagogiczną szkół (w tym z dyrekcją). Będzie to wystarczający okres na zapoznanie się z organizacją pracy firm i nabycie konkretnych umiejętności zawodowych w ramach stażu. Uczestnikami projektu (stażystami) będzie po 12 uczniów ACE w Augustowie (z obu zawodów) i ZSTiO w Białymstoku (w zawodzie Technik hotelarstwa).

Grupie stażystów towarzyszyć będzie 2 opiekunów (po jednym z każdej szkoły). Mobilność planowana jest przed zakończeniem roku szkolnego 2019/2020, w okresie praktyk szkolnych w 2020 roku, czyli w okresie, który pozwoli uczniom wziąć udział w projekcie. Kolejny wyjazd w ramach projektu obejmie rok szkolny 2020/2021, czyli będzie realizowany w kwietniu/maju 2021, przed wakacjami.

Ze względu na stan epidemiologiczny wyjazdy zostały przesunięte na okres maj/czerwiec 2021r.