OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

zdjęcie01 zdjęcie02

Osoba kształcąca się w zawodzie Operator Obrabiarek Skrawających posiada następujące umiejętności:
• obsługi i nadzoru uniwersalnych, półautomatycznych i automatycznych obrabiarek skrawających, takich jak: tokarki, frezarki, w tym obrabiarki sterowane numerycznie (komputerowo);
• przygotowania stanowiska pracy,
• ustawiania parametrów i nadzór nad pracą obrabiarek;
• przygotowywania stanowiska pracy, w tym zaznajamianie się z rysunkiem technicznym lub wzorcem i przygotowywania narzędzi do pracy;
• wykonywania i czytania rysunków technicznych;
• wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z  wymaganiami dokumentacji technologicznej;
• ustalania korekcji poszczególnych narzędzi zamocowanych w głowicy, w zależności od naddatku i innych czynników wpływających na dokładność obróbki;
• regulowania mechanizmów roboczych poszczególnych maszyn i urządzeń;
• kontrolowania jakości obrabianych powierzchni szablonami, sprawdzianami, suwmiarkami, mikrometrem i innymi przyrządami, w zależności od wymaganej dokładności wykonywanej obróbki;
• czyszczenia i konserwowania obsługiwanych maszyn, urządzeń i przyrządów;
• sprawdzania stanu technicznego i określanie stopnia zużycia narzędzi skrawających;
• wykrywania nieprawidłowości pracy, usuwanie drobnych usterek maszyn i urządzeń skrawających oraz zgłaszanie awarii;
• posługiwania się oprogramowaniem komputerowym wspierającym wykonywanie zadań zawodowych, w tym zadań projektowych;
• przestrzegania zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożaroweji ochrony środowiska

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:
Kwalifikacja K1 MG.19 „Użytkowanie obrabiarek skrawających”
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Operator obrabiarek skrawających może pracować jako:
− młodszy operator – na początku kariery,
− operator – po nabyciu doświadczenia,
− operator/programista – po uzyskaniu tytułu technika i skończeniu szkolenia „programowanie maszyn CNC”,
− brygadzista – po nabyciu doświadczenia i uzyskaniu tytułu technika mechanika lub mistrza,
− kierownik oddziału obróbki skrawaniem – po uzyskaniu tytułu technika mechanika lub mistrza,
− technolog – po uzyskaniu wykształcenia wyższego i zdobyciu tytułu inżyniera.

MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent kształcenie w zawodzie operator obrabiarek skrawających po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

 

zdjecie01
zdjecie01
zdjecie02
zdjecie02
zdjecie03
zdjecie03
zdjecie04
zdjecie04
zdjecie05
zdjecie05
zdjecie06
zdjecie06
zdjecie07
zdjecie07
zdjecie08
zdjecie08