KLASA WIELOZAWODOWA

W klasie wielozawodowej uczeń wybiera zawód zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Skupia ona uczniów uczących się w różnych zawodach.

W naszej szkole, w klasie wielozawodowej, mogą kształcić się uczniowie w następujących zawodach:

 • kucharz,
 • cukiernik,
 • piekarz,
 • fryzjer,
 • elektryk,
 • stolarz,
 • ślusarz,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • fotograf,
 • elektromechanik,
 • sprzedawca,
 • tapicer,
 • krawiec,
 • oraz  w wielu innych

Nauka w szkole zawodowej trwa 3 lata.

Edukacja w szkole (2 dni w tygodniu), w czasie której uczeń zdobywa wiedzę w zakresie przedmiotów ogólnych.

Płatna, praktyczna nauka zawodu (3 dni w tygodniu) realizowana jest w wybranym przez ucznia zakładzie pracy po zawarciu umowy o pracę w wybranym zawodzie (zgodnym z wykazem zawodów MEN).

Wiedzę teoretyczną z przedmiotów zawodowych młodzież zdobywa na 4- tygodniowych kursach organizowanych przez szkołę oraz różne ośrodki dokształcania zawodowego w kraju.

 

ZALETY KSZTAŁCENIA W KLASIE WIELOZAWODOWEJ

 • Uzyskanie dyplomu potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
 • Możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu.
 • Nauka zawodu na praktykach w zakładach pracy.
 • Uczą mistrzowie w swoim fachu.
 • Za praktyki uczeń otrzymuje wynagrodzenie.
 • Czas praktyk wliczany jest do stażu pracy.
 • Warunkiem przyjęcia do szkoły jest zapewnienie sobie praktyki, w odpowiadającym wybranemu przez ucznia zawodowi, zakładzie pracy.