Kalendarz roku szkolnego2023/24 w ACE

04.09.2023r. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych w ACE.
do 15.09.2023r  Złożenie deklaracji zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(sesja zimowa: styczeń-luty 2023r.)

14.09.2023r.

Spotkanie z rodzicami (wszystkie klasy).
29.09.2023r. Złożenie wstępnych deklaracji zdawania egzaminu maturalnego.
14.10.2023r. Dzień Edukacji Narodowej.
11.2023r. Spotkania wychowawców klas z rodzicami/opiekunami uczniów ACE oraz konsultacje nauczycieli (forma do ustalenia)
do 17.11.2023r. Poinformowanie rodziców i uczniów klas maturalnych o ocenach.
 według odrębnego
harmonogramuOKE
 Próbna matura.

do 22.12.2022r.

Poinformowanie rodziców/opiekunów i uczniów pozostałych klas o ocenach.

22.12.2023r. Zakończenie I semestru nauki w klasach maturalnych szkół ACE.
23-31.12.2023r. Zimowa przerwa świąteczna.
02.01.2024r.  Rozpoczęcie II semestru nauki w klasach maturalnych szkół ACE.
do 05.02.204r.

Złożenie deklaracji zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja letnia: czerwiec/lipiec 2023r.)

W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń – luty 2023 – do 7 kwietnia 2023r.
[styczeń –luty 2024r.]

 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej dla uczniów Technikum nr 1 i Branżowej Szkoły  nr 1 (Kształcenie według nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach).
(Terminy poszczególnych egzaminów ustala dyrektor CKE)

01.2024r. Spotkania wychowawców klas z rodzicami/opiekunami uczniów ACE – informacja o ocenach za I semestr ( forma do ustalenia).
19.01.2024r. Zakończenie I semestru nauki w pozostałych klasach szkół ACE.
 22.01. – 04.02.2024r.  Ferie zimowe.
05.02.2024r. Rozpoczęcie II semestru nauki w pozostałych klasach szkół ACE.
07.02.2024r. Złożenie ostatecznych deklaracji zdawania egzaminów maturalnych.
03.2024r. Spotkania wychowawców klas z rodzicami/opiekunami uczniów ACE oraz konsultacje nauczycieli (forma do ustalenia).
do 22.03.2024r. Poinformowanie rodziców/opiekunów i uczniów klas maturalnych o ocenach końcoworocznych.
28.03. - 2.04.2024r.  Wiosenna przerwa świąteczna. 
26.04.2024r.  Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w Technikum nr 1
07- 24 maj 2024r.
 Egzaminy maturalne w sesji wiosennej
(terminy poszczególnych egzaminów ustala dyrektor CKE).

maj 2024r.

Obchody Dnia Patrona Szkoły.
maj 2024r. Poinformowanie rodziców/opiekunów i uczniów pozostałych klas  o ocenach końcoworocznych. Konsultacje z rodzicami ( forma do ustalenia).
czerwiec – lipiec 2024r.  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej dla uczniów Technikum nr 1 i Branżowej Szkoły nr 1 (Kształcenie według nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach) Terminy poszczególnych egzaminów ustala dyrektor CKE
21.06.2024r.   Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych w szkołach ACE.


Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

w szkołach Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w roku szk. 2023/24

1 listopada 2023 (środa) – Wszystkich Świętych

3 maja 2024 (piątek) – Święto Konstytucji

30 maja 2024 (czwartek) – Boże Ciało

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

02, 03 listopad (czwartek, piatek)

02 maja (czwartek)

07, 08, 09 maja (egzamin maturalny)

13 maja (egzamin maturalny) tylko uczniowie Technikum Nr 1

31 maja (piątek)