Kalendarz roku szkolnego2020/21 w ACE

 

01.09.2020r. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych w ACE.
do 15.09.2020r. Złożenie deklaracji zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(sesja zimowa: styczeń / luty 2020r.).

14,15,16.09.2020r.

Spotkanie z rodzicami (wszystkie klasy).
01.10.2020r.  Złożenie wstępnych deklaracji zdawania egzaminu maturalnego.
.........11.2020r. Spotkania wychowawców klas z rodzicami/opiekunami uczniów ACE oraz konsultacje nauczycieli (forma do ustalenia)
do 17.11.2020r. Poinformowanie rodziców i uczniów klas maturalnych o ocenach.
 według odrębnego
harmonogramuOKE
 Próbna matura.

do 18.12.2020r.

Poinformowanie rodziców/opiekunów i uczniów pozostałych klas o ocenach.

18.12.2020r. Zakończenie I semestru nauki w klasach maturalnych szkół ACE.
21-31.12.2020r. Zimowa przerwa świąteczna.
04.01.2021r.  Rozpoczęcie II semestru nauki w klasach maturalnych szkół ACE.
do 06.02.2021r.

Złożenie deklaracji zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja letnia: czerwiec/lipiec 2021r.)

W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń – luty 2021 – do 8 kwietnia 2021 r.
[styczeń –luty 2021r.]

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej dla uczniów Technikum nr 1 i Branżowej Szkoły  nr 1 (Kształcenie według nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach).
(Terminy poszczególnych egzaminów ustala dyrektor CKE)

.......01.2021r. Spotkania wychowawców klas z rodzicami / opiekunami uczniów ACE
- informacja o klasyfikacji za I semestr r. szk. 2019/20. (forma do ustalenia)
 17.01.2021r. Zakończenie I semestru nauki w pozostałych klasach szkół ACE.
25.01. – 07.02.2021r Ferie zimowe.
07.02.2021r. Złożenie ostatecznych deklaracji zdawania egzaminów maturalnych
08.02.2021r. Rozpoczęcie II semestru nauki w pozostałych klasach szkół ACE.
.....................................  Spotkania wychowawców klas z rodzicami/opiekunami uczniów ACE oraz konsultacje nauczycieli (forma do ustalenia)
marzec 2021. Dni otwarte szkoły (termin ustala Starostwo Powiatowe)
maj 2021r. Poinformowanie rodziców/opiekunów i uczniów klas maturalnych o ocenach końcoworocznych.
01.04. - 06.04.2021r. Wiosenna przerwa świąteczna.
30.04.2020r.  Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w Technikum nr 1
4- 20 maj 2021r.
 Egzaminy maturalne w sesji wiosennej
(terminy poszczególnych egzaminów ustala dyrektor CKE)

do 22.05.2020r.

Poinformowanie rodziców/opiekunów i uczniów pozostałych klas o ocenach.
Konsultacje z rodzicami

do 22.05.2021r.  Poinformowanie rodziców / opiekunów uczniów pozostałych klas o ocenach.
czerwiec – lipiec 2021r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej dla uczniów Technikum nr 1 i Branżowej Szkoły nr 1 (Kształcenie według nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach) Terminy poszczególnych egzaminów ustala dyrektor CKE
25.06.2021r.   Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych w szkołach ACE.

 

 


 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

w szkołach Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w roku szk. 2020/21

 

14.10.2020r. [środa]

11.11.2020r. [środa]

01.01.2021r. [piątek]

06.01.2021r. [środa]

03.05.2021r. [poniedziałek]

03.06.2021r. [czwartek]

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

4.05.2021r. [wtorek]

5.05.20201r. [środa]

06.05.2021r. [czwartek]

07.05.2021r. [piątek]

04.06.2021 [piątek]