Kalendarz roku szkolnego2019/20 w ACE

 

02.09.2019r. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych w ACE.
do 08.09.2019r. Złożenie deklaracji zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(sesja zimowa: styczeń / luty 2020r.).

12.09.2019r.

Spotkanie z rodzicami (wszystkie klasy).
01.10.2019r.  Złożenie wstępnych deklaracji zdawania egzaminu maturalnego.
11.10.2019r.  Dzień Edukacji Narodowej.
14.11.2019r. Spotkania wychowawców klas z rodzicami/opiekunami uczniów ACE oraz konsultacje nauczycieli
do 20.11.2019r. Poinformowanie rodziców i uczniów klas maturalnych o ocenach.
 według odrębnego
harmonogramuOKE
 Próbna matura.
05-06.12.2019r. Mikołajkowy Festiwal Kultur Różnych Narodów.
19.12.2019r.

 Spotkanie wigilijne pracowników ACE.

do 20.12.2019r.

Poinformowanie rodziców/opiekunów i uczniów pozostałych klas o ocenach.

20.12.2019r.   Zakończenie I semestru nauki w klasach maturalnych szkół ACE.
23-31.12.2019r. Zimowa przerwa świąteczna.
02.01.2020r.  Rozpoczęcie II semestru nauki w klasach maturalnych szkół ACE.
[styczeń –luty 2020r.]

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej dla uczniów Technikum nr 1 i Branżowej Szkoły  nr 1 (Kształcenie według nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach).
(Terminy poszczególnych egzaminów ustala dyrektor CKE)

16.01.2020r. Spotkania wychowawców klas z rodzicami / opiekunami uczniów ACE
- informacja o klasyfikacji za I semestr r. szk. 2019/20.
 17.01.2020r. Zakończenie I semestru nauki w pozostałych klasach szkół ACE.
20.01. – 02.02.2020r Ferie zimowe.
03.02.2020r. Rozpoczęcie II semestru nauki w pozostałych klasach szkół ACE.
do 18.02.2020r.  Złożenie deklaracji zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja letnia: czerwiec/lipiec 2020r.)
06.02.2020r. Złożenie ostatecznych deklaracji zdawania egzaminów maturalnych.
11.03.2020r. Spotkania wychowawców klas z rodzicami/opiekunami uczniów ACE oraz konsultacje nauczycieli.
marzec 2020r. Dni otwarte szkoły (termin ustala Starostwo Powiatowe).
20.03.2020r. Dzień wiosny w ACE.
do 24.03.2020r. Poinformowanie rodziców/opiekunów i uczniów klas maturalnych o ocenach końcoworocznych.
27.03.2020r. Targi Szkół Wyższych.
09.04. - 14.04.2020r. Wiosenna przerwa świąteczna.
24.04.2020r.  Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w Technikum nr 1
04.05. - 22.05.2020r.
 Egzaminy maturalne w sesji wiosennej
(terminy poszczególnych egzaminów ustala dyrektor CKE)
maj 2020r.  Obchody Dnia Patrona Szkoły

do 22.05.2020r.

Poinformowanie rodziców/opiekunów i uczniów pozostałych klas o ocenach.
Konsultacje z rodzicami

do 22.05.2020r.  Poinformowanie rodziców / opiekunów uczniów pozostałych klas o ocenach.
czerwiec – lipiec 2020r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej dla uczniów Technikum nr 1 i Branżowej Szkoły nr 1 (Kształcenie według nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach) Terminy poszczególnych egzaminów ustala dyrektor CKE
26.06.2020r.   Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych w szkołach ACE.

 

 


 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

w szkołach Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w roku szk. 2019/20

 

14.10.2019r. [poniedziałek]

02.01.2020r. [czwartek]

03.01.2020r. [piątek]

04.05.2020r. [poniedziałek]

05.05.2020r. [wtorek]

06.05.2020r. [środa]

12.06.2020r. [piątek]