TECHNIK HOTELARSTWA

 W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek technik hotelarstwa będą brane pod uwagę dwa obowiązkowe zajęcia edukacyjne wymiennie na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: język polski, matematyka oraz język angielski i geografia

Hotelarstwo jest dziedziną intensywnie rozwijającą się i nie trudno znaleźć pracę w tym zawodzie. Jest wyjątkową branżą z pięknymi tradycjami, w której staramy się tworzyć dla Gości „dom poza domem”, poznajemy nowych ludzi, ciągle coś się dzieje nowego. W ostatnich latach nastąpił wzrost popytu na usługi hotelarskie, turystyczne, organizację czasu wolnego, podróży, pośrednictwo między kulturą, turystyką i biznesem, a także wzrost zainteresowań społecznych agroturystyką w Polsce i innych państwach UE.

Praktyki i szanse na pracę: w III i IV klasie odbędziesz praktyki w dobrych hotelach, zdobędziesz doświadczenie i otrzymasz szansę znalezienia atrakcyjnej pracy. Pracując w tej branży możesz również organizować usługi cateringowe oraz pracować we wszystkich barach i restauracjach, gdzie potrzebna jest w pełni profesjonalna obsługa kelnerska.

TECHNIK HOTELARSTWA ZOSTANIE PRZYGOTOWANY DO: sprawnej obsługi klienta w hotelu, biurze podróży, wykorzystywania w pracy hotelarsko-turystycznej komputera, posługiwania się językiem obcym zawodowym, tworzenia zasad i programowania produktu turystycznego oraz planowania kosztów imprez turystycznych, pracy biurowej i obsługi rachunkowej firmy.

Szkoła zapewni Ci nie tylko możliwość opanowania teoretycznej wiedzy, ale zorganizuje także praktyki w obiektach noclegowych, umożliwi wyjazdy na targi branżowe, wystawy i wycieczki w celu bliższego poznania rynku turystycznego i gastronomicznego.

Kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa zapewnia osiągnięcie dwóch kwalifikacji w ramach których uczeń zdobędzie wiedzę na temat:

1. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie – kwalifikacja HGT.03.
• utrzymywania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim;
• przygotowywania i podawania śniadań;
• organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;

2. Realizacja usług w recepcji – kwalifikacja HGT.06
• rezerwacji usług hotelarskich;
• obsługi gości w recepcji.

 ABSOLWENT PO SKOŃCZENIU NAUKI BĘDZIE POSIADAŁ WIEDZĘ Z ZAKRESU:

 • zasad i instrumentów marketingu w działalności hotelarskiej,
 • przepisów prawnych do prowadzenia zakładu hotelarskiego,
 • organizacji pracy w zawodzie hotelarskim, w tym usług gastronomicznych, turystycznych i rekreacyjnych,
 • wyposażania i urządzania wnętrz różnych jednostek hotelowych i gastronomicznych,
 • prowadzenia korespondencji i obsługi nowoczesnego sprzętu biurowego,
 • współpracy z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich,
 • stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych i przepisów ochrony środowiska,
 • postępowania zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu,
 • doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

Nauka w zawodzie technik hotelarstwa daje możliwość dalszego rozwoju i poszerzania wiedzy na studiach licencjackich, magisterskich na uczelniach wyższych przede wszystkim na kierunku turystyka i rekreacja, hotelarstwo.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA oprócz hoteli i innych ośrodków noclegowo-gastronomicznych:

 • biura podróży,
 • punkty informacji turystycznej,
 • wydawnictwa specjalistyczne,
 • wydziały promocji miasta,
 • izby turystyki, kluby, stowarzyszenia i inne organizacje zajmujące się wspieraniem i rozwojem turystyki zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej,
 • profesjonalne prowadzenie własnego biznesu.

Linki do filmów:
Film promocyjny