MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

 W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie będą brane pod uwagę dwa obowiązkowe zajęcia edukacyjne wymiennie na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: język polski, matematyka oraz język angielski i fizyka.

Osoba kształcąca się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie posiada następujące umiejętności:

 • montowania systemów suchej zabudowy;
 • wykonywania robót malarskich;
 • wykonywania robót tapeciarskich;
 • wykonywania robót posadzkarskich;
 • wykonywania robót okładzinowych;
 • posługiwania się językiem obcym ukierunkowanym zawodowo;
 • podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • bezpieczeństwa i higieny pracy;

Podczas nauki na kierunku monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie uczeń ma możliwość poszerzenia swoich umiejętności zawodowych ucząc się na najnowocześniejszym sprzęcie w swej dziedzinie.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
BUD.11 "Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych” odbywa się pod koniec II semestru klasy trzeciej.

Absolwenci kierunku nauczania monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, są bardzo atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych. Mogą pracować jako:

 • monterzy systemów suchych zabudów
 • malarze
 • tapeciarze
 • posadzkarze
 • glazurnicy
 • oraz wiele innych stanowisk związanych z pracami wykończeniowymi.

Absolwent branżowej szkoły I stopnia będzie miał możliwość kontynuowania nauki w branżowej szkole II stopnia i uzyskania kwalifikacji na poziomie technika oraz zdania matury.

zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie