W naszej szkole zmienił się regulamin wyborów Samorządu Uczniowskiego. Z uwagi na dużą liczbę uczniów, każda klasa ma
swojego przedstawiciela w Samorządzie Uczniowskim ACE.

15.09.2017 zostały przeprowadzone tajne wybory na przewodniczącego samorządu. Zostali też wybrani: zastępca przewodniczącego, skarbnik, sekretarz oraz łącznik klasowy.

Skład Samorządu Uczniowskiego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w roku szkolnym 2017/18

              Przewodniczący  SU  – Mateusz Grabala, kl.III if

   Z-ca przewodniczącego SU – Daniel Drejer, kl.III h

                         Skarbnik SU – Sebastian Czajkowski, kl.I hd

               Łącznik klasowy SU – Monika Wasilewska, kl. II ak

Opiekunem samorządu uczniowskiego jest pani Agnieszka Dziądziak, nauczycielka ACE..

W kolejnym spotkaniu SU uczestniczył pan Dyrektor Grzegorz Augusewicz, który przedstawił uczniom swoją wizję pracy Samorządu. Przed uczniami wiele nowych wyzwań i zadań, którym z pewnością sprostają. 

Lp. Działania/zadania Terminy realizacji
1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.  wrzesień
2 Wybór Samorządu Uczniowskiego.  wrzesień
3 Przedstawienie planu pracy SU Dyrekcji szkoły.  październik
4 Święto Edukacji Narodowej – przekazanie życzeń nauczycielom i pracownikom szkoły.  październik
5 50-lecie Szkoły – udział w uroczystościach.  październik
6 Zapalenie zniczy na grobach żołnierzy.  listopad
7  Udział SU w obchodach Dnia Niepodległości.  listopad
8 -I ty możesz zostać świętym Mikołajem! Akcja przedświąteczna, zbiórka zabawek dla dzieci z Domu Dziecka.
-Udział w akcji „Szlachetna paczka”
 grudzień
9   Udział w akcji WOŚP.  styczeń
10 Pomoc w organizacji „Dni Otwartych” w ACE.  marzec
11 Pożegnanie maturzystów. kwiecień
12   Współpraca z samorządami klasowymi.  na bieżąco
13  Inne zadania wynikające z potrzeb szkoły.  na bieżąco
14  Udział w obchodach Święta Szkoły (Dnia Patrona).  maj
15  Uroczyste zakończenie roku szkolnego.  czerwiec